Brattås barnehage

Samtale

Vi har hatt fokus på at borna skal få gi moglegheit til å delta aktivt i både samtaler, planlegging, gjennomføring og refleksjon i prosjektet. Vi har organisert gjennomføring av prosjektet slik at borna har fått både tid og rom til å medverke.

Samtale om prosjektet

Pyntar tårnet på fuglekassa

Maren sagar

patrick spikrar

Sondre spikrar

patrick malar

Sondre malar

Sondre malar masta

Klippar flagg

Maren spikrar

Patrick spikrar

Hentar inspirasjon i Spania :-)

Knusar mosaikk for å få ulike formar på dei

Limar mosaikk på veggane på fuglekassa

Limar mosaikk på veggane på fuglekassa

Legg gips på gitteret på toppen av fuglekassa

Pyntar tårnet på fuglekassa

MASP og Henrik Ibsen båtane

Når vi byrja på båten fann vi ut kva vi skulle sage og korleis vi skulle setje den saman. Der var mange gode idear til korleis båten skulle sjå ut. Vi ende opp med at borna fekk måle kvar sin del av båten og dei klipte ut stoff som kunne vere flagg. For å få idear til båten trengte vi ikkje å leite så langt vekke frå området borna er frå. Vi såg på ulike bilder av båtar, og ende opp med å prøve å … Les hele

Güellpark og eiga tolking

Vi byrja med fuglehuset der vi først diskuterte som ei gruppe korleis vi skulle sette opp bitane for at det skulle bli best mogleg. Borna fekk prøve å setje opp bitane etter som dei meinte ville passe. Etter litt drøfting kom vi fram til framgangsmåten vi skulle bruke. Etter at fuglehuset var ferdig satt saman diskuterte vi korleis vi skulle pynte det. Ulike forslag som maling, teikning, perler ko… Les hele